קישורים בספר

פרק 2

 • מסד נתונים בכימיה

  פרק 3

 • מסד נתונים בכימיה
 • לבני לגו וירטואליות (שאלה 9)
 • לבני לגו וירטואליות (שאלות 10–13)

  פרק 4

 • לבני לגו וירטואליות - C2H6O (שאלות 4–6)
 • מסד נתונים בכימיה
 • לבני לגו וירטואליות - C2H7N (שאלות 17–22)

  פרק 5

 • מודל תלת-ממדי של מולקולת גליצרול
 • מציאת זהות בין מבנים תלת-ממדיים (שאלה 9)
 • מסד נתונים בכימיה

  פרק 6

 • מסד נתונים בכימיה

  פרק 7

 • מודל תלת-ממדי של מולקולת אתילן אוקסיד
 • לבני לגו וירטואליות - C2H4O (שאלות 3–5)
 • מסד נתונים בכימיה
 • מולקולות טבעתיות בחיי יומיום (שאלות 6–8)

  פרק 8

 • בנה לך מולקולה (Build a molecule)

  פרק 9

 • ה"עוזרים" של מארי קירי

  פרק 10

 • מסד נתונים בכימיה
 • מודל תלת-ממדי של סריג מלח בישול
 • טכנולוגיית אחסון מימן (שאלה 26)

  פרק 12–13

 • מסד נתונים בכימיה

  פרק 16

 • מסד נתונים בכימיה
 • נפט גולמי ותוצריו

  פרק 17-23

 • מסד נתונים בכימיה
 • מילון האוכל של ישראל